call Us
Sunați-ne + (373) 69 138 924
location
Locație Constantin Stamati St 10, Chișinău
069138924

CLASELE PRIMARE

Liceul Da Vinci

    Instituția Privată Liceul „Da Vinci” desfășoară, în scopul menționat, pentru elevii din clasele primare și părinții lor, acțiuni cu caracter instructiv, extradidactic, cultural, psihologic și consultativ.
    Toate acțiunile au ca repere fundamentale valorificarea capacităților individuale, tradițiilor naționale, asigurând astfel idealul educațional al Republicii Moldova (art. 6, Cod Educație).

        Rețeaua de clase preconizată (anul 2021-2022)

Reteaua de clase preconizata

        Date statistice ale rezultatelor școlare pentru anul 2020-2021

Date statistice treptele primare I - IV

Cu privire la procedura de înmatriculare a elevilor în treapta primară
 În conformitate cu Codul Educației, în temeiul Regulamentului- tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar și secundar, ciclul I şi II (aprobat prin ordinul ME 243 din 23 martie), și a Regulamentului- cadru al Instituției Private Liceul „DA VINCI”, privind înmatricularea elevilor în baza testelor:
    12.1 Pentru a înscrie elevii în instituție se organizează sesiuni de admitere în baza probelor scrise și orale;     12.2 Înmatricularea elevilor în Instituția Privată Liceul „DA VINCI”, are loc în baza susținerii unui test, realizat în conformitate cu prevederile finalităților curriculare ce corespund treptelor de învățământ (învățământ primar, gimnazial, liceal), în caz că elevul realizează cel puțin 50% din test;     12.3 Prioritate de înmatriculare i se oferă elevului/elevei care a acumulat un procentaj mai înalt.
Se constituie Comisia de elaborare a testelor de înmatriculare pentru treapta educație învățământ primar după cum urmează: Se constituie comisia de evaluare a elevilor pentru treapta învățământ primar după cum urmează: - Orarul desfășurării probelor de concurs, 06 februarie- 13 februarie 2021, este individual, ore stabilite de acord comun cu învățătorii- evaluatori și părinții copiilor:
- În ziua evaluării, toți cei implicați vor trece la intrare termometria (responsabilă: Zaharia Vera, asistentă medicală) și vor asigura toate măsurile de protecție (mască de protecție, bahile, vizieră). - La intrare în liceu, vor fi preluați de profesorul asistent, conform listelor (Anexe)

Sunteți gata să trimiteți copilul la aventura
de învățare pe tot parcursul vieții?

Cu o practică reflexivă în explorarea Adevărului, Frumosului şi Binelui, profesorii noștri sunt constructivişti, cu dragoste pentru oameni, preocupați de o învățare motivantă şi semnificativă şi de o înțelegere în profunzime a proceselor şi fenomenelor. Aceștia au gândire creativă și imaginație, sunt comunicatori eficienți, pasionați de povești, răbdători și cu simțul umorului și lucrează în echipă.
TOTUL ÎNCEPE AICI