call Us
Sunați-ne + (373) 69 138 924
location
Locație Constantin Stamati St 10, Chișinău
069138924

INFRASTRUCTURĂ

Liceul Da Vinci

    Activitatea educațională a elevilor se desfăşoară în imobilul, ce aparține Instituției, pe un teritoriu cu suprafața totatlă de 1,32 ha, cu numărul cadastral 0100417604, compusă din următoarele construcții:
 clădirea liceului cu numărul cadastral 0100417604.01 (blocul vechi), 0100417604.06 (blocul administrativ și blocul sportiv), 0100417604.07 (blocul pentru ciclul primar) cu suprafața totală interioară 11000 m2, cu regim de înălțime DS+P+E1+E2+ M;
 construcție sportivă cu suprafața de 680 m2 (teren de baschet) și 900 m2 (teren de fotbal);
 recepție, cu suprafața de 4 m2.

    În clădirea liceului, au fost amenajate cabinete, săli de clasă, dar și alte spații școlare dotate cu mobilier adecvat categoriilor de vârstă, materiale și echipamente didactice necesare desfășurării eficiente a procesului educațional.

               Resurse materiale și tipuri de spații școlare:

✔săli de clasă
✔laboratoare de fizică - chimie - biologie
✔laboratoare de informatică
✔cabinete lingofonice
✔ateliere pentru educația tehnologică
✔cabinet metodic
✔amfiteatrul școlii
✔centru de resurse amenajat*
✔cantină și bucătărie
✔brutărie proprie
✔cabinet medical / izolator
✔sală coreografică
✔sală pentru activități de creație
✔sală de muzică
✔cafenea
✔încăperi administrative
✔cabinet medical
✔vestibul, vestiar
✔cantină și bucătărie
✔ludotecă
✔sală de festivităţi

*Centrul de resurse are menirea de a acorda aisistență psihopedagogică copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în învățământul general, contribuind la asigurarea unui proces educațional incluziv. În cadrul acestuia, activează specialiști pregătiți să ofere serviciile educaționale necesare activităților de asistență cognitivă, a activităților de sprijin educațional, precum și a diferitor forme de interacțiune și implicare a părinților în viața școlii.

Echipamente educaționale existente în instituție:

 • Materiale didactice auxiliare:
  • hărți clasice, hărți în relief, planșe, atlasuri etc.;

 • Echipamente de laborator:
  • machete, mulaje, ustensile, truse experimentale, microscoape etc.;
  • mobilier specializat de laborator;

 • Dispozitive interactive și echipamente digitale:
  • Echipamente audiovizuale (videoproiectoare, camere foto digitale, televizoare, staţie de amplificare, ecrane de proiectare etc.);
  • Table interactive;
  • Soft-uri educaţionale
 • Tipuri de mobilier și echipamente:
  • Mobilier școlar pentru sălile de curs;
  • Mobilier pentru încăperi administrative;
  • Echipamente și mobilier pentru sala de festivități;
  • Echipamente și mobilier pentru sala de sport;
  • Echipamente și mobilier pentru bazin de înot;
  • Mobilier și tehnică pentru cantină;
  • Echipament de sport;
  • Instrumente muzicale;
 • Tehnică de calcul (reţea de calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere) situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete;
 • Echipamente de comunicaţii (linii telefonice, faxuri, printere, computere, conexiune la internet).
 • Organizarea spaţiului şcolar